Portál získal radu ocenení

1. miesto v súťaži o Najlepší podnikateľský zámer 2010/2011

Logo Najlepší podnikateľský zámer

Portál MaturitneTabla.sk se umiestnil na 1. mieste v kategórií vysoké školy. Do súťaže bolo prihlásených celkom 47 podnikateľských nápadov. Vyhlásenie 4. ročníku súťaže o Najlepší podnikateľský zámer 2010/2011 sa uskutočnilo 25. mája 2011 v Music-lande v Zlíne.

Odborne-kreatívna súťaž je určená pre študentov strených, vyšších odborných a vysokých škôl v Zlínskom kraji a podnecuje študentov k vytváraniu vlastného originálneho podnikateľského zámeru. Podnikateľský zámer môže byť spracovaný na ľubovoľnú tému z akéhokoľvek oboru, dokonca môžu študenti v súťaži zúročiť aj svoj už realizovaný podnikateľský zámer, pokiaľ doba jeho realizácie nie je dlhšia ako 1 rok pred vyhlásením tohoročného ročníku súťaže.

Viac na: Súťaž o najlepší podnikateľský zámer 2010/2011

3. miesto v súťaži AMPER-IDEA 2011

Logo AMPER IDEA 2011

V rámci 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2011 sa uskutočnil 1. ročník súťaže AMPER-IDEA 2011 o najlepší podnikateľský nápad roku.

Organizátorom súťaže bola spoločnosť TERINVEST spol. s r. o. a do súťaže sa mohol prihlásiť takmer ktokoľvek, kto mal podnikateľský nápad z oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizácie, robotiky, automobilovej elektroniky, merania regulácie, zabezpečovacej techniky, osvetlenia, rádiokomunikácie, telekomunikácie, IT, internetu a audiovidea.

Vyhlásenie výsledkov prebehlo 29. marca 2011 v Hale P na Výstavišti Brno v rámci veľtrhu AMPER 2011.

Viac na: Súťaž AMPER-IDEA 2011, Busyman.cz, Súťaž IDEA 2011

3. miesto v súťaži STOČ 2011

Logo VŠB

Študentská tvoriaca a odborná činnosť, kategória Aplikovaná informatika.

16. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl sa uskutočnil 5. mája 2011 v Ostrave na Vysokej škole banskej – TU Ostrava, ktorá túto súťaž usporadúva spolu s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne.

Súťaž je určená študentom vysokých škôl z ČR, SR a Poľska. O konečnom umiestnení rozhoduje odborná porota.

Viac na: STOČ 2011

Nominácia na ocenenie Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne

Logo Galavečer UTB

GALAVEČER je projekt Študentskej únie, ktorý sa usporadúva už 5. rokom pod záštitou Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Na realizácii projektu spolupracujú študenti v rámci predmetu ,,Riadenie projektov".

Hlavnou myšlienkou tohoto projektu je oceniť výnimočných študentov UTB, ktorí sa mimo svojich študentských povinností venujú činnostiam, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena univerzity. Súčasťou samotného večera nie je len predávanie cien, je do neho zahrnutý aj doprovodný zábavný program.

Víťaza vyberá odborná komisia, zostavená z vedenia jednotlivých fakúlt a Študentskej Únie.

Viac na: Galavečer UTB

Napísali o nás

"Jedná se o veľmi dobre spracovanú webovú stránku. Autor preukázal nielen schopnosť zvládnuť úlohu po technickej stránke, ale je patrné, že má taktiež dobre vyvinuté estetické cítenie. Z môjho pohľadu se jedná o veľmi dobre prevedenú aplikáciu, ktorá si už evidentne našla svojich užívateľov." Dalibor Dědek, Jablotron s.r.o.
"Maturitné tablá umiestntné na webových stránkach resp. sociálnych sieťach považujem za zaujímavý nápad, ktorý reaguje na stále se zvyšujúcu se obľúbenosť sociálnych sietí a internetu, predovšetkým u mladých ľudí." Stanislav Cieslar, AF POWER agency a. s.
"Študent vypracoval web stránky a portál www.maturitnitabla.cz s cieľom evidovať, vyhodnocovať a usporadúvať súťaže pre stredné školy v oblasti maturitné tablá. Projekt vypracoval z vlastnej iniciatívy bez zadania zo strany fakulty, samostatne a na vysokej profesionálnej úrovni. Výstup projektu je zároveň dôstojnou reprezentáciou fakulty i UTB." Nominácia Galavečer UTB

Náhodné tablá

Aplikácia MaturitneTabla.sk komunikuje so sieťou Facebook a overuje váš účet. Tento krok môže chvíľku trvať.